top of page

Cercle lunaire

Public·10 Membres
Santiago Price
Santiago Price

Gramatyka Szwedzka Po Polsku Pdf 11


Język szwedzki wywodzi się w bezpośredniej linii z języka staronordyjskiego, jednak w porównaniu z nim o wiele mniejszą rolę pełni fleksja, a syntetyczny przodek nabiera powoli cech języka analitycznego. Gramatyka szwedzka, należąc do gramatyk języków germańskich, jest podobna do systemów gramatycznych innych języków germańskich zarówno pod względem morfologicznym, jak i syntaktycznym.
gramatyka szwedzka po polsku pdf 11Czasownik w języku szwedzkim jest odmienną częścią mowy, choć paradygmat odmiany jest uproszczony: jego forma nie zależy ani od osoby ani od liczby. Formą wyjściową czasownika do tworzenia innych form (w gramatykach dydaktycznych nazywaną formą podstawową) jest tryb rozkazujący, będący zarazem najkrótszą istniejącą formą czasownika. Tak więc czasownik przyjmuje następujące formy morfologiczne[50]:


À propos

Bienvenue sur mon groupe ! Découvrez les autres membres, ou...

Membres

Page de groupe: Groups_SingleGroup
bottom of page